banner giá kệ 3
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT GIÀU KINH NGHIỆM
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI
CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC SAU THI CÔNG
>>>BÁO GIÁ KỆ KHO HÀNG<<<
banner giá kệ 1
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT GIÀU KINH NGHIỆM
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI
CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC SAU THI CÔNG
>>>BÁO GIÁ KỆ KHO HÀNG<<<
banner giá kệ
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT GIÀU KINH NGHIỆM
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI
CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC SAU THI CÔNG
>>>BÁO GIÁ KỆ KHO HÀNG<<<

DUYỆT BẢN VẼ

02/12/2021

Sau quá trình hoàn thiện bản vẽ kinh doanh sẽ lên dự toán và gửi khách hàng. Sau khi Khách hàng thống nhất duyệt bản vẽ cuối cùng, thanh toán tiền đặt cọc và tiến hành thi công.

Sau quá trình hoàn thiện bản vẽ kinh doanh sẽ lên dự toán và gửi khách hàng. Sau khi Khách hàng thống nhất duyệt bản vẽ cuối cùng, thanh toán tiền đặt cọc và tiến hành thi công.

0899.338.555